Zeleni pojas grada Korčule

Cilj projekta je turističko-rekreativna valorizacija zelenog zaleđa grada Korčule.

Korčula ima veliki potencijal za razvoj izletišnog i rekreativnog turizma. U njenoj neposrednoj blizini nalazi se zaštićena park šuma Hober, a grad čuva tvrđava Forteca okružena šumom Forteca-Strečica.

Na žalost, ova prirodna bogatstva se sve manje koriste. Potrebo ih je revitalizirati i staviti u funkciju čovjeka bez narušavanja prirodne ravnoteže. To je velik potencijal za održivi razvoj turizma, posebno van glavne sezone.

Granice obuhvata projekta su park šuma Hober koja se proteže na 25 ha površine od šetališta Tina Ujevića (Luka Uš) do Naplova te u drugom dijelu obuhvaća kulu Forteca (Engleska kula) 

Galerija

Zeleni pojas grada Korčule Zeleni pojas grada Korčule Zeleni pojas grada Korčule

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više