Završeni grubi radovi na pješačkoj stazi Lumbarda - Korčula

Završili su grubi radovi na pješačkoj stazi Lumbarda - Korčula. Preostaje još postavljanje klupa i stolova na odmorištima, te turističkih oznaka.

Nakon toga, agencija KORA šalje završno izvješće o provedbi projekta na adresu MRRFEU-a i projekt je službeno završen.

Šetnica se već na veliko koristi što dokazuje koliko je ovaj projekt bio potreban.

Da podsjetimo, ovo je projekt financiran iz Programa za razvoj jadranskih otoka 2015. Nositelj projekta je Općina Lumbarda, a partner agencija KORA. Vrijednosti radova iznosi oko 1.150.376,50 HRK, s time da MRRFEU sufinancira 768.240,00 HRK.

Izvedeni su pripremi radovi za postavljanje javne rasvjete na šetnici i ona će biti postavljena čim se pronađu sredstva.

Nadamo se da će se izgradnja pješačkih staza nastaviti. Postoji velika potreba za izgradnjom slične šetnice na potezu od Doma zdravlja Korčula preko rotora do ulaza u Korčulu.

Galerija

Završeni grubi radovi na pješačkoj stazi Lumbarda - Korčula Završeni grubi radovi na pješačkoj stazi Lumbarda - Korčula Završeni grubi radovi na pješačkoj stazi Lumbarda - Korčula

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više