Potpisan ugovor za rekonstrukciju Šetališta Tina Ujevića!

Proteklog tjedna potpisan je ugovor između Agencije za plaćanja u poljoprivedi, ribarstvu i ruralnom razvoju, zastupanoj po ravnateljici Matildi Copić, i Grada Korčule, zastupan po gradonačelniku Andriji Fabrisu, o financiranju rekonstrukcije Šetališta Tina Ujevića.

Podsjetimo, projektni prijedlog Grada Korčule “Rekonstrukcija ulice Šetalište Tina Ujevića”, Odlukom o prihvatljivosti za korisnike Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta., odobrila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 22. prosinca 2017. godine, u iznosu od 6.398.279,01 HRK bespovratnih sredstava. Projektni prijedlog je napisan u suradnji s agencijom KORA d.o.o.

Ukupan iznos projekta iznosi 7.881.752,58 HRK, a Grad Korčula će sufinancirati udio u iznosu od 1.483.473,57 HRK. 

Projektom će se proširiti postojeći kolnik te izgraditi nogostup što će omogućiti siguran promet pješaka, biciklista i automobila. Ugradnjom kolektora oborinske odvodnje, oborinske vode će se prikupljati i provoditi kroz uređaj za odvajanje ulja i masti prije ispuštanja u uvalu.
Također, ukloniti će se postojeća zračna mreža i izgraditi moderna, ekološka i energetski učinkovitija javna rasvjeta. Ugradnjom novog vodoopskrbnog cjevovoda osigurati će se transport i opskrba pitkom vodom, a hortikulturnim uređenjem rekultivizirati će se postojeća vegetacija uz rub park šume Hober.

U tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu, a nakon provedenog postupka izbora izvođača radova kreću aktivnosti rekonstrukcije. Radovi se planiraju završiti s početkom nadolazeće sezone (kroz mjesec lipanj).

Projekt je sufinanciran iz mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«, Operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

Galerija

Potpisan ugovor za rekonstrukciju Šetališta Tina Ujevića! Potpisan ugovor za rekonstrukciju Šetališta Tina Ujevića!

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više