Modernizacije javne rasvjete na području Grada Korčule

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku o neposrednom sufinanciranju izrade glavnog projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Korčule u iznosu od 60% ukupno prihvatljivih troškova. Prijavu na natječaj odradila je agencija KORA.

Grad Korčula će izraditi glavni projekt za rekonstrukciju javne rasvjete na svom cjelokupnom području koje uključuje 5 naselja: Korčulu, Žrnovo, Pupnat, Čaru i Račišće.

Glavnim će se projektom razmotriti mogućnost uvođenja LED rasvjete na području Grada Korčule. Provedbom mjera modernizacije očekuje se smanjenje instalirane snage za cca 35-50% i potrošnje električne energije za cca 40-60%. Osim smanjenja računa za električnu energiju, smanjit će se i svjetlosno onečišćenje.

Izrada glavnog projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Korčule je logičan nastavak aktivnosti koje Grad Korčula i KORA kontinuirano provode već 2 godine. Grad Korčula je 16. kolovoza 2013. godine potpisao Sporazum gradonačelnika te se time obvezao na energetski održiv razvoj. U kolovozu 2014. g. Gradsko vijeće Grada Korčule usvojilo je SEAP - Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom Grada Korčule.  Jedna od usvojenih mjera je zamjena postojećih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima.

Grad Korčula je krajem 2014. godine proveo energetski pregled javne rasvjete uz sufinanciranje FZOEU-a, koje je osigurala agencija KORA, a idući korak je izrada glavnog projekta modernizacije javne rasvjete.

S obzirom na starost i stanje svjetiljki, vrstu korištenih izvora svjetlosti, te činjenicu da velik dio rasvjete ne zadovoljava uvjete za rasvjetu prometnica prema normi HRN EN 13201u izvještaju o energetskom pregledu javne rasvjete preporučuje se rekonstrukcija sustava javne rasvjete, te primjena mjera energetske učinkovitosti na približno 1.450 svjetiljki. Predlaže se ugradnja novih svjetiljki i izvora svjetlosti koji će zadovoljiti kriterije energetske učinkovitosti, ekološke prihvatljivosti i svjetlosnog onečišćenja, uz zadovoljavanje svjetlotehničkih uvjeta.

Grad Korčula i KORA nastavljaju raditi na održivom razvoju i brendiranju Grada Korčule kao ekološki osviještene destinacije.

Galerija

Modernizacije javne rasvjete na području Grada Korčule

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više