Grad Korčula pristupio Sporazumu gradonačelnika

Na žurnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 14.08.2013. jednoglasno je donesen Zaključak o pristupanju Grada Korčule Sporazumu gradonačelnika. Grad Korčula prvi je potpisnik ovog Sporazuma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Splitsko-dalmatinskoj županiji zajedno.

Sporazum gradonačelnika (Convenant of Mayors) je inicijativa Europske komisije iz 2008. godine. Okuplja gradonačelnike iz cijele EU koji se obvezuju poštivati Europsku energetsku politiku „20-20-20”

  • Smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20%
  • Povećati energetsku učinkovitost za 20% 
  • Povećati udio obnovljivih izvora energije za 20%

Sporazum gradonačelnika je do 14.08.2013. godine potpisalo 4 989 gradova i općina u EU, od toga 44 u Republici Hrvatskoj. Grad Korčula prvi je potpisnik ovog Sporazuma u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji zajedno.

Ciljevi inicijative Sporazum gradonačelnika su:

§  Strateška opredijeljenost za energetski održiv razvoj, što uključuje:

–      Promoviranje i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora

–      Povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene, javnom gradskom prijevozu i sektoru javne rasvjete.

§  Razmjena stručnog znanja na regionalnoj i međunarodnoj razini

Ovime se doprinosi povećanju kvalitete života stanovnika i promidžbi Grada Korčule kao ekološke destinacije.

Aktivnosti potpisnika Sporazuma gradonačelnika su:

§  Izrada Referentnog inventara emisija CO₂

§  Izrada Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP – Sustainable Energy Action Plan) u prvoj godini od potpisivanja Sporazuma

§  Slanje Izvješće o realizaciji Akcijskog plana Europskoj komisiji  (svake 2 godine)

§  Informiranje građana i lokalnih medija

§  Organiziranje Energetskih dana

§  Godišnje konferencije gradonačelnika EU

§  Razmjena iskustava i znanja u zemlji i inozemstvu

Grad Korčula je pristupio Sporazumu gradonačelnika u sklopu projekta Meshartility financiranog iz programa IEE ( Intelligent Energy Europe ). To je projekt u kojem sudjeluje 17 partnera iz 12 zemalja. Jedan od partnera je i DUNEA (regionalna razvojna agencija DNŽ). Budžet DUNA-e je 84 700 EUR i utrošit će se na financiranje izrade Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP-a).

Galerija

Grad Korčula pristupio Sporazumu gradonačelnika Grad Korčula pristupio Sporazumu gradonačelnika

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više