Delegacija Grada Korčule u posjetu talijanskim općinama Sutrio i Sauris

U sklopu provedbe projekta Ljudi koji vole ugostiti, financiranog sredstvima EU i regije Venezia Friuli Giulia, delegacija Grada Korčule posjetila je općine Sutrio i Sauris u Italiji i predstavila rezultate dosadašnjeg rada na projektu. Tijekom studijskog posjeta prikupljene su korisne informacije o konceptu razvitka ovih talijanskih općina.

 

Grad Korčula već više od godinu dana sudjeluje u provedbi projekta Ljudi koji vole ugostiti (Gente che ama ospitare). Ideja projekta je transfer znanja i iskustava u razvoju održivog ruralnog turizma regije Friuli Venezia Giulia na Gradove Korčula i Ploče kroz uspostavu suradnje s talijanskim općinama Sutrio i Sauris. Projekt je financiran sredstvima EU te sredstvima regije Friuli Venezia Giulia. Ukupan proračun projekta je 110 000 EUR.

Cilj projekta je izrada master plana razvoja održivog i ruralnog turizma za Gradove Ploče i Korčula a koji će biti temelj za aplikacije na razvojne fondove sa ciljem obnove tradicionalnih kuća, razvoja ruralnog i agroturizma, brendiranja lokalnih proizvoda, izrade biciklističkih i pješačkih staza i slično.

Delegaciju Grada Korčule u studijskoj posjeti činili su Vjeran Filippi, gradski vijećnik, Maja Cebala, predsjednica udruge LAG5, Ivana Fazinić direktorica agencije KORA i Boris Cebalo, vlasnik turističke agencije Forteca. Delegacija je projektnim partnerima predstavila rezultate dosadašnjeg rada na master planu. Prikupljene su detaljne informacije o razvoju turizma u općinama Sutrio i Sauris, posebno o konceptu raspršenog hotela (Albergo diffuso). Partneri iz Italije uzvratit će posjet Gradu Korčuli početkom svibnja. Tada će se održati i javno predstavljanje master plana razvoja održivog ruralnog turizma za Grad Korčulu.

Sudionici u projektu su Grad Korčula, Grad Ploče, Regija Friuli Venezia Giulia, udruga DEŠA Dubrovnik, organizacija COSPE, organizacija Borghi Autentici, organizacija Sinerghia, Općina Sutrio i Općina Sauris.

Galerija

Delegacija Grada Korčule u posjetu talijanskim općinama Sutrio i Sauris

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više