“Uređenje vježbališta na otvorenom” – “Outdoor fitness Korčula”

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini.

Gradu Korčuli odobreno je 150.000,00 kuna za projekt “Uređenje vježbališta na otvorenom” – “Outdoor fitness Korčula”.

Vježbalište na otvorenom biti će postavljeno u neposrednoj blizini zatvorenog bazena Gojko Arneri u Korčuli, pokraj dječjeg igrališta i terena za košarku. Postavljanje vježbališta na otvorenom nastaviti će započeto uređenje ovog dijela grada kao kompleksa sportsko-rekreacijske infrastrukture.

Predviđeno je uređenje vježbališta sa spravama te prostor za odmor s klupama. Površina planiranog zahvata iznosi 263 m2 na k.č. 4599/2, k.o. Žrnovo.
Projektom se planira:
– Izgradnja armirane betonske ploče oslonjene na tlo kao podloga za sidrenje sprava za vježbanje
– Izgradnja zida rubom vježbališta
– Postavljanje ograde
– Dobava i ugradnja sprava za vježbanje na otvorenom
– Postavljanje gumene antistres podloge na čitavoj površini
– Postavljanje 12 sprava za vježbanje

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini.

Završen projekt javnog vježbališta na otvorenom “Outdoor fitness Korčula”

Projekt je pokrenut u cilju poboljšanja postojeće javne sportske i rekreacijske infrastrukture u Gradu Korčuli te omogućavanja bavljenja...

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više