“Sanacija rive na otoku Vrniku”

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o odabiru projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2021. godini.

Grad Korčula je uz pomoć svoje razvojne agencije KORA d.o.o. prijavio projekt “Sanacija rive na otoku Vrniku” čija je investicija vrijedna 579.500,00 kn.

Projektom se predviđa obnova rive na otoku Vrniku, cilj projekta je sanacija rive čime bi se sanirala oštećenja te povećala sigurnost obavljanja pomorskog prometa i sigurnost kretanja osoba na pomorskom dobru.

Foto: TZ Grada Korčule

https://www.korcula.hr/wp-content/uploads/2021/03/mu_logo.png

Poštovani, stranice se trenutno uređuju.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više