Rekonstrukcija i uređenje dječjih vrtića

Projekt uključuje obnovu dječjih vrtića na području Grada Korčule. Dječji vrtići kojima je najnužnija obnova su: Dječji vrtić u Korčuli, Dječji vrtić u Račišću i Dejčji vrtić u Čari.

U tijeku je izrada glavnih projekata za navedene dječje vrtiće. 

Dječji vrtić u Korčuli nema riješene imovinsko-pravne odnose dok su ostali vrtići u 1/1 vlasništvu Grada Korčule. U tijeku je postupak izdavanja uporabne dozvole za dječji vrtić u Korčuli i dječji vrtić u Račišću. Dječji vrtić u Čari ima važeću uporabnu dozvolu.

 

Poštovani, stranice se trenutno uređuju.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više