Projekti u provedbi

Energetska tranzicija otoka Korčule

Od 2200 naseljenih otoka EU, Otok Korčula izabran je među 26 otoka Europske unije kojima će Europska komisija pomagati pri izradi plana energetske...

EUCF - European City Facility

Opis projekta U okviru programa Horizon 2020, pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za podršku jedinicama lokalne...

Sanacija Rive u Račišću

Temeljem Javnog poziva za prijavu projekata na pomorskom dobru, Dubrovačko–neretvanska županija dodijelila je Gradu Korčuli sredstva u...

Instalacija senzora kvalitete zraka

Sukladno prijavi Grada Korčule na Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21) Fond za zaštitu...

Implementacija pametnih rješenja u upravljanju prometom u gradu Korčuli (I. Faza)

Sukladno prijavi Grada Korčule na Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21) Fond za zaštitu...

“Marmontov put - rekonstrukcija”

Ukupna vrijednost financiranja projekata Programa razvoja otoka u 2022. godini iznosi 17.600.000,00 kn, a na području Dubrovačko-neretvanske...

Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Gradu Korčuli dodijeljena je potpora u iznosu od 195.835,30 kn za ulaganje u izmjenu/dopunu Prostornog plana uređenja Grada Korčule. Odluku o...

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više