Projekti u pripremi

Uređenje park šume Hober

Pri kraju je izrada idejnog rješenja uređenja park šume Hober. Projekt je predan na odobrenje Javnoj ustanovi za upravljanje...

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa - PRŠI

Grad Korčula je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području otoka Korčule, Lastova, Mljeta te poluotoka...

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više