Projekti u pripremi

Biciklom po otoku

Prema Strategiji razvoja turizma Hrvatska želi postati jedna od vodećih mediteranskih cikloturističkih destinacija. Ovoj poziciji, uz atraktivnost...

Izrada glavnog projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Korčule

Tijekom 2014. godine proveden je energetski pregled javne rasvjete (sufinanciran od strane FZOEU-a). Ove je godine KORA prijavila Grad Korčulu na...

Rekonstrukcija i uređenje dječjih vrtića

Projekt uključuje obnovu dječjih vrtića na području Grada Korčule. Dječji vrtići kojima je najnužnija obnova su: Dječji vrtić u Korčuli,...

Obnova gradskih kula i stare gradske jezgre

Najavljen je natječaj Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Natječaj se temelji na...

Uređenje park šume Hober

Pri kraju je izrada idejnog rješenja uređenja park šume Hober. Projekt je predan na odobrenje Javnoj ustanovi za upravljanje...

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više