Projekti u pripremi

Biciklom po otoku

Prema Strategiji razvoja turizma Hrvatska želi postati jedna od vodećih mediteranskih cikloturističkih destinacija. Ovoj poziciji, uz atraktivnost...

Izrada glavnog projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Korčule

Tijekom 2014. godine proveden je energetski pregled javne rasvjete (sufinanciran od strane FZOEU-a). Ove je godine KORA prijavila Grad Korčulu na...

Uređenje park šume Hober

Pri kraju je izrada idejnog rješenja uređenja park šume Hober. Projekt je predan na odobrenje Javnoj ustanovi za upravljanje...

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa - PRŠI

Grad Korčula je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području otoka Korčule, Lastova, Mljeta te poluotoka...

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više