Pijaca u Pupnatu

Grad Korčula je uz pomoć svoje razvojne agencije KORA u prosincu 2018. godine prijavio projekt Uređenja Pijace u Pupnatu, čija je investicija vrijedna 840.000,00 HRK.

17. siječnja 2019. godine ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Gabrijela Žalac je donijela odluku o odabiru projekata prijavljenih na Program razvoja otoka u 2019. godini.
Odobreno je ukupno 22.800.000,00 HRK projekata kroz 51 prijavljeni projekt.

Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije njihov udio sufinanciranja iznosi 53%, dok će ostatak troška snositi Grad Korčula.

Cilj projekta je podići kvalitetu i sigurnost  prilikom korištenja navedenih površina za domaće stanovništvo i za posjetitelje koji su ujedno i ciljna skupina ovog projekta.

U sklopu projekta namjera je učiniti sljedeće: formirati ravnu plohu središnjeg prostora; formirati “tribine” sa sjeverne i istočne strane dječjeg igrališta, urediti parter i obložiti tribine te postaviti urbanu opremu kao što su koševi za smeće i sl.

Provedbom projekta, modernizirat će se i povećati sigurnost korištenja postojećih površina, što će posljedično doprinijeti mogućnosti organizacije dodatnih sadržaja u vidu zabavnih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti, a s ciljem održavanja postojećeg broja, ali i privlačenja većeg broja mlade populacije.

 

Poštovani, stranice se trenutno uređuju.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više