Obnova gradskih kula i stare gradske jezgre

Najavljen je natječaj Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Natječaj se temelji na Operativnom programu Konkurentnost i kohezija a raspisat će ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za sljedeće aktivnosti: a) zaštita, obnova i revitalizacija objekata kulturne baštine (uključujući opremanje), b) obnova i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata vezanih uz kulturnu baštinu, c) razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini, d) promocija i marketing destinacije a na temu kulturne baštine te e) priprema projekata i ostale potrebne dokumentacije.

Broj objekata koje će KORA biti u mogućnosti prijaviti na natječaj ovisi o stanju spremnosti projektne dokumentacije, tj. o riješenim imovinsko-pravnim pitanjima, izrađenim glavnim projektima te ishodovanim potvrdama glavnog projekta odnosno građevinskim dozvolama.

Slijedi stanje projektne dokumentacije za pojedine gradske kule i palače:

Gradski muzej Korčula – građevinska dozvola istekla 15. veljače 2015. godine. Prijavljeno gradilište čime je građevinska dozvola konzumirana.

Palača Arneri – postojeća građevinska dozvola nije valjana jer su mijenjani lokacijski uvjeti u odnosu na projekt iz 1987. godine. U tijeku je postupak legalizacije. Nakon toga će Grad Korčula izraditi projekt obnove te ishodovati građevinsku dozvolu.

Kuća Marka Pola – izrađen je idejni projekt i odobren od konzervatorskog ureda.

Velika kneževa kula – izrađeno je idejno rješenje obnove kule

Mala kneževa kula– izrađen je glavni projekt obnove male kneževe kule

Poštovani, stranice se trenutno uređuju.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više