Modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule

Naziv projekta:
Modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule

Financiranje projekta:
Program: ESIF krediti za javnu rasvjetu

Namjena kredita:
Energetska obnova javne rasvjete

Izvor financiranja:
Kredit Hrvatske banke za obnovu i razvoj

Ukupna vrijednost odobrenog financiranja:
6.300.000,00 kn, fiksna kamata 0,1% godišnje

Razdoblje korištenja kredita:
siječanj 2020. – rujan 2022. godine

Cilj projekta:
Cilj projekta je postizanje energetskih ušteda u sustavu javne rasvjete temeljem Sporazuma o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Hrvatske banke za obnovu i razvitak za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Opis projekta:
Grad Korčula ovim projektom planira modernizirati javnu rasvjetu primjenom najučinkovitijih LED rasvjetnih tijela. Grad Korčula obuhvaća 5 naselja: Korčula, Čara, Pupnat, Žrnovo i Račišće, koja su ujedno i predmet obuhvata modernizacije sustava javne rasvjete.

Poštovani, stranice se trenutno uređuju.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više