Izrada projektno-tehničke dokumentacije: Stara škola na Dominču

Agencija KORA d.o.o. u suradnji s Gradom Korčulom, prijavila je projektni prijedlog za izradu projektne dokumentacije za projekt “Rekonstrukcija zgrade stare škole na Dominču”.

Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 712.553,52 HRK, od čega je od strane MRRFEU odobreno 370.000,00 HRK, dok će ostatak sredstava financirati Grad Korčula.

Projektni prijedlog se odnosi na prenamjenu zapuštenog objekta u vlasništvu Grada Korčule. Uređenje i prenamjena spomenute zgrade, osim smanjenja prometnog pritiska u staroj gradskoj jezgri, doprinijet će povećanoj dostupnosti i jačanju administrativnih kapaciteta javnih institucija, kao i razvoju malih i srednjih poduzetnika uz stručnu podršku lokalne razvojne agencije KORA d.o.o., stvaranju novih radnih mjesta itd.

Poštovani, stranice se trenutno uređuju.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više