Izrada glavnog projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Korčule

Tijekom 2014. godine proveden je energetski pregled javne rasvjete (sufinanciran od strane FZOEU-a). Ove je godine KORA prijavila Grad Korčulu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu projektne dokumentacije za modernizaciju mreže javne rasvjete. Na natječaj je prijavljena izrada glavnog projekta za cijelo područje Grada Korčule, s tim da će se posebna pažnja posvetiti rasvjeti u staroj gradskoj jezgri. Ambijentalna rasvjeta nije obuhvaćena ovim projektom.

Očekivana vrijednost izrade projektne dokumentacije 170.000,00 kn + PDV. Iznos sufinanciranja FZOEU-a za područje otoka Korčule (druga skupina otoka) je 60%.

Poštovani, stranice se trenutno uređuju.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više