Interreg ITA-CRO: Rekonstrukcija kuće Marka Pola

Agencija KORA je u srpnju 2017. za Grad Korčulu na natječaj Prekogranične suradnje Italija Hrvatska prijavila tri projektna prijedloga, od kojih je u sva tri projektna prijedloga prijavitelj Italija, dok je Grad Korčula u funkciji partnera.
Projektni prijedlozi su rađeni tako da svaki od partnera unutar projektna ima svoj pilot projekt, koji je nastavak zajedničke aktivnosti prije same implementacije pilota.

Pilot projekt- Rekonstrukcija kuće Marka Pola, grubi građevinski radovi bez radova na interijeru, lapidariju i vrtu.

Nakon rekonstrukcije Grad Korčula dobiti će muzej i izložbeni prostor koji će prvenstveno predstavljati karakterističnu srednjovjekovnu kuću.

Dobrobit od ovog projekta imat će Grad Korčula, njegovi građani i turisti jer će se obnovom kuće Marka Pola povećati interes turista za posjećivanje samog Grada.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.172.061 HRK.

13. 10 2021.

MALA ARHEOLOŠKA ŠKOLA OTOKA KORČULE

Grad Korčula i Gradski muzej Korčula pozivaju zainteresirane srednjoškolce i studente na sudjelovanje u arheološkoj školi koja...

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više