Instalacija senzora kvalitete zraka

Sukladno prijavi Grada Korčule na Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je:

Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (reg. broj 2022/012850) za projekt: Instalacija senzora kvalitete zraka
Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 88.000,00 kn. Fond će projekt sufinancirati u iznosu do 52.800,00 kn što iznosi 60% opravdanih troškova projekta.
Projekt uključuje nabavku dva senzora kvalitete zraka.

• Odluka je dostupna na poveznici.

Poštovani, stranice se trenutno uređuju.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više