Energetska tranzicija otoka Korčule

Od 2200 naseljenih otoka EU, Otok Korčula izabran je među 26 otoka Europske unije kojima će Europska komisija pomagati pri izradi plana energetske tranzicije.

Agencija KORA prijavila je otok Korčulu na natječaj za energetsku tranziciju otoka Korčule.

Cilj projekta je pokrenuti i unaprijediti energetsku tranziciju Europskih otoka i njihov prelazak na čistu energiju. Tranzicija na čiste izvore energije omogućit će otocima da postanu samostalni i prosperitetni, ali i otvoriti nove mogućnosti zapošljavanja na otocima.

Od izabranih 26 otoka, ukupno 6 otočnih zajednica, među kojima je i Cresko-Lošinjski arhipelag, izdvojene su kao pilot projekti kojima će Tajništvo izravno asistirati pri izradi plana energetske tranzicije. Preostalih 20 otoka, uključujući Brač, Hvar i Korčulu, planove će izraditi prateći razvoj Cresko-Lošinjskog arhipelaga, međusobno surađujući te uz podršku stručnog tima Tajništva za otoke.

Poštovani, stranice se trenutno uređuju.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više