Službenik za informiranje

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge  javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Korčulanske razvojne agencije za lokalni razvoj i poslovne usluge KORA d.o.o. na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: +385 (0)20 715 233;
  2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@kora.hr
  3. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
  4. poštom na adresu: Trg Stjepana i Antuna Radića 1, p.p.80, 20260 Korčula, Hrvatska, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
  5. osobno na adresu: Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati

 

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge
Trg Antuna i Stjepana Radića 1,
20260 Korčula

Tel.: +385 (0)20 716 233

E-mail: info@kora.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 10:00 sati.

 

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više