KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.
 
Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.
 
Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.
 
...
Glavne aktivnosti agencije KORA su:
–Suradnja u pripremi strateških dokumenata
–Poticanje Grada Korčule na kompletiranje projektne dokumentacije
–Sklapanje partnerstva s regionalnim i lokalnim agencijama i udrugama
–Pisanje i prijavljivanje projekata
–Provedba projekta u suradnji s partnerima
–Poticanje poduzetništva
 

Gradsko vijeće Grada Korčule je na sjednici održanoj 18.03.2013. godine donijelo Odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću: Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. registrirana je kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku, 15.05.2013 godine.

Osnivač je Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.

Osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke je Ivica Martinović (od 04. srpnja  2022. godine).

 

 

Dokumenti

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više