Djelatnici

Anamarija Granić, mag. oec.

Direktorica agencije KORA od 01.09.2017., koja je prethodno obavljala dužnost prokuristice agencije KORA (od  02.05.2016. do 31.08.2017.). Završila je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, sveučilišni preddiplomski studij smjer Međunarodni hotelski i turistički menadžment i diplomski studij smjer Menadžment u turizmu, te posjeduje uvjerenje o uspješno završenom programu "Voditelj projekata za EU fondove", Mirakul edukacijskog centra.

e-mail: info@kora.hr, agranic@kora.hr

 

Nikolina Grbin, mag. educ. phil. et. philol. croat.

Stručna suradnica na projektima od 16.10.2018. godine. Završila je Filozofski fakultet u Osijeku, sveučilišni diplomski studij filozofije i hrvatskog jezika i književnosti. 

e-mail: ngrbin@kora.hr

 

Ivana Stanišić, dipl.oec.

Stručna suradnica na projektima od 02.05.2019. godine. Završila je Visoku školu za turistički menadžment u Šibeniku, smjer ugostiteljstvo.

e-mail: istanisic@kora.hr

 

Andrea Amadeo, struč. spec. oec.

Stručna suradnica na projektima od 13.05.2019. godine. Završila je Ekonomski fakultet u Splitu, stručni studij Menadžment malog poduzeća i specijalistički diplomski stručni studij iz menadžmenta, smjer Računovodstvo i revizija.

e-mail: aamadeo@kora.hr

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više