Zavičajne likovne radionice

Program zavičajnih likovnih radionica odvijati će se se kroz mjesec studeni ove godine, kao pilot projekt koji će se ponoviti u dužem trajanju sljedeće godine. Radionice će se odvijati u novouređenom prostoru Centra civilnog društva u sklopu natkrivenog bazena Gojko Arneri, pod stručnim vodstvom mlade profesorice likovne kulture, Nine Šestanović.
Likovne radionice realizirati će se u suradnji s Gradskom knjižnicom Ivan Vidali čija nam je zavičajna zbirka bila od velikog značenja za pripremu likovnih radionica. Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Ivan Vidali sabire sav knjižnični materijal koji se u bilo kom smislu odnosi na zavičaj.
Raspored radionica je utorak i srijeda, za dvije dobne skupine djece, u trajanju od sat i pol, od 18:00 do 19:30 h. Mlađa skupina obuhvaća djecu od pet do devet godina. U toj grupi obrađivati će se teme poput folklornih uzoraka, zavičajnih tradicija i običaja. Upoznati će se biljni i životinjski svijet te mitovi i legende otoka kroz različite slikarske, crtaće i 3D oblikovne tehnike. Uz to, mole se roditelji djece da donesu materijal koji bi mogli reciklirati na radionicama poput kartona, papira, novina i druge ambalaže, kako bi na taj način zajednički doprinijeli osvještavanju o očuvanju okoliša u djece.
Starija skupina obuhvaća djecu od deset do petnaest godina koja bi sudjelovala u Strip radionicama. Te radionice baziraju se na mitovima i legendama otoka Korčule. Na taj bi način, uz modernu tehniku ilustracije i stripa, djeca razvijaju finu motoriku i svijest o bogatoj tradiciji pripovjednoj tradiciji i povijesti samog zavičaja.

Cilj ovog programa je u neposrednom kontaktu sa živom i neživom prirodom djelovati na sva dječja razvojna područja i istovremeno utjecati na stvaranje temelja za suvereni osjećaj prema zavičaju, domovini i međunarodnoj zajednici. Posebna vrijednosti tih radionica odnosi se na odabir sadržaja, njihovu strukturu, suradnju sa roditeljima i širom društvenom zajednicom i na količinu informacija koja će djeci biti prikazana.
Kao rezultat održanih radionica planirana je izložba dječjih radova i tiskanje brošure.

Pridružite nam se sa svojom djecom da oživimo ovu korčulansku zimu i da Korčula živi sva
četiri godišnja doba!

INFORMACIJE I PREDBILJEŽBE: NINA 099 3406 343
KATARINA 091 2575 002
E- MAIL: ninasesta@yahoo.com
kslejko@yahoo.com

Galerija

Zavičajne likovne radionice

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više