Zaštita prirode kroz mjere programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Hrvatska, kao i svaka druga država članica EU-a, ima vlastiti program ruralnog razvoja. Cilj ovog programa je povećati konkurentnost hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prehrambeno-prerađivačke industrije, te općenito unaprijediti životne i radne uvjete u ruralnim područjima.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020. temelji se na šest prioriteta koje je propisala Europska komisija. Prioritet br. 4 odnosi se na „obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom“. Unutar ovog prioriteta postoje tri tzv. fokus područja. Prvo od njih, fokus područje 4A, čiji je naziv “Obnova, očuvanje i povečanje bioraznolikosti, uključujući područja mreže Natura 2000 i područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima, te poljoprivredu velike prirodne vrijednosti, kao i stanje europskih krajobraza“, odnosi se upravo na očuvanje prirode.

Poljoprivreda je, s motrišta očuvanja prirode, jedna od najvažnijih ljudskih djelatnosti. Način gospodarenja u poljoprivredi izravno utječe na stanje prirode. Poljoprivreda uvelike određuje društvene odnose u ruralnim područjima: obrasce ponašanja, vrijednosti, običaje, vjerovanja i dr. Osim „hrane“, poljoprivreda isto tako „proizvodi“, tj. negativno ili pozitivno utječe na cjelokupnu prirodu i okoliš: bioraznolikost, tlo, vodu, zrak i klimu. Ovo je od izuzetne važnosti jer stanje prirode i okoliša uvelike utječe na naše zdravlje i dobrobit, uključujuci i gospodarski prosperitet. 

Na koji način se potiče suradnja i podiže svijest i znanje o očuvanju prirode i okoliša možete pronaći u PRIRUČNIKU. 

Galerija

Zaštita prirode kroz mjere programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više