Turističko vijeće usvojilo Strategiju turizma Grada Korčule

Nova Strategija turizma Grada Korčule usvojena na sjednici Turističkog vijeća

Odabir novog vizuala i slogana Grada najavljeni za listopad

Turističko vijeće TZ Grada Korčule usvojilo je dokument „Strategija razvoja turizma Grada Korčule“ na sjednici koja se 18. rujna održala u korčulanskoj Gradskoj vijećnici. Članovi Vijeća pritom su dobili uvid u sve dijelove turističke strategije: Situacijsku analizu, Marketinšku i brending strategiju, te u planirane projekte za razvoj Korčule kao turističke destinacije. Održanom sjednicom priveden je kraju višemjesečni proces izrade strategije, koji je vodio tim iz konzultantske tvrtke Quadrans. Ovom je prilikom najavljen i skorašnji odabir novog vizuala i slogana Grada Korčule.

Prva faza u izradi strategije turizma koja je predstavljena članovima Turističkog vijeća, Situacijska analiza, sažela je opće informacije o gradu, definirala dionike ključne za njegov razvoj, te je analizirala turističku ponudu i potražnju Grada Korčule. Situacijska analiza odredila je i snage, slabosti, mogućnosti te prijetnje koje se nalaze pred Korčulom kao destinacijom (SWOT analiza), te je poslužila kao temelj za drugu fazu strategije, Marketinšku i brending strategiju.

Marketinška i brending strategija definiraju viziju i misiju Grada Korčule – visokokvalitetne, prepoznatljive, autohtone i urbane mediteranske destinacije. Ovaj središnji dio strategije odredio je esenciju Grada i elemente koji ga razlikuju od konkurentskih destinacija. Kao dio Marketinške strategije, izrađen je i akcijski plan za projekte koji će u narednim godinama doprinijeti razvoju grada, a koji su također ovom prilikom predstavljeni članovima Vijeća.

Odabir novog vizualnog rješenja i slogana Grada Korčule održat će se sredinom listopada. Novi vizual i slogan temeljit će se na prezentiranoj Brending strategiji, a vizualno rješenje Grad Korčula odabrat će između prijedloga četiri dizajnera i agencija, sudionika na pozivnom natječaju.

Prezentirana Situacijska analiza i Marketinška i brending strategija nalaze na ovim poveznicama na našem webu. Sažeta prezentacija cijelog projekta, prethodno predstavljena Turističkom vijeću, nalazi se na Prezentacija projekta „Strategija razvoja turizma Grada Korčule“.

Izvor: Quadrans

Galerija

Turističko vijeće usvojilo Strategiju turizma Grada Korčule

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više