Sastanak partnera na projektu ”Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija”

Svi partneri, koji sudjeluju u projektu ”Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija” sastali su se na ‘kick off’ sastanku, održanom danas u hotelu Adria u Dubrovniku, kako bi se upoznali sa svim obvezama i aktivnostima koje predstoje u iduće tri godine.

Riječ je o projektu čiji je ukupni iznos prihvatljivih troškova 32,6 milijuna kuna, od čega su 85 % bespovratna sredstva u iznosu od 27,7 milijuna kuna, osigurana iz Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija”. Nositelj je Dubrovačko-neretvanska županija, a projekt je pripremala i provodit će ga Regionalna razvojna agencija DUNEA.

Direktorica DUNEA-e Melanija Milić na početku je prisutne upoznala s glavnim odrednicama projekta, a detaljnije je upute izložila Renata Mozara ispred DUNEA-e te Maro Hađija ispred Dubrovačko-neretvanske županije vezano za javnu nabavu.

Svaki od ukupno 12 partnera bit će zadužen za svoju komponentu. Županija će provoditi uspostavu sustava besplatnog pristupa internetu na lokacijama kulturnih dobara uključenih u projekt, a DUNEA će bit će zadužena i za komponentu digitalnog pristupa kulturnoj baštini. U Gradu Korčuli predviđena je obnova palače Ismaeli-Gabrielis, čiji se prostor već koristi kao muzej Korčule, u Dubrovačkom primorju obnova župne kuće u kojoj će se uspostaviti zavičajna kuća Dubrovačkog primorja, u Smokvici će se izgraditi Muzej zlata i srebra Smokvice, a na Mljetu obnoviti ‘Austrijski put’ i uspostaviti tematska staza Babino polje.

Korčulanska razvojna agencija KORA provest će istraživanje života i potencijala stare jezgre Korčule, na komponenti istraživanjima će raditi i Sveučilište u Dubrovniku, kao i Hrvatski restauratorski zavod kojem će se opremiti i laboratorij za konzervatorsko-restauratorska istraživanja.Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije bit će zadužena za promociju rezultata projekta na turističkim sajmovima, a kao partneri u projekt su uključeni i privatni poduzetnici Obrt Restauriranje namještaja Depolo i putnička agencija Dominium travel.

Riječ je o integriranom razvojnom projektu temeljenom na obnovi kulturne baštine, koji ima za cilj stvaranje integralne kultuno-turističke destinacije koja uključuje pojedina ruralna i udaljena područja županije povezana u jedinstveni turistički proizvod.

 

IZVOR: Dubrovačko- neretvanska županija 

Galerija

Sastanak partnera na projektu ”Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija”

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više