RURALNA POUČNA, KULTURNO-ETNOGRAFSKA ATRAKCIJA

Program: Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014-2020

Nositelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Trajanje: 01/2017 - 01/2020

Proračun: vrijednost projekta 33.872.704,57 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi 32.645.708,48 kuna, od čega 85 % bespovratna sredstva u iznosu od 27.748.345,48 kuna

www.strukturnifondovi.hr

facebook

Radi se o integriranom razvojnom programu temeljenom na obnovi kulturne baštine, koji ima za cilj stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje pojedina ruralna i udaljena područja županije, povezana u jedinstveni turistički proizvod. Projekt obuhvaća aktivnosti od obnove kulturnih dobara do digitalnog pristupa kulturnoj baštini.

Uz Dubrovačko-neretvansku županiju i Regionalnu razvojnu agenciju DUNEA-u, koja je projekt pripremala, sudjeluje još 10 partnera. Županija će provoditi komponentu uspostave sustava besplatnog pristupa internetu na lokacijama kulturnih dobara uključenih u projekt. Agencija DUNEA, osim što će operativno voditi provedbu projekta, bit će zadužena i za komponentu digitalnog pristupa kulturnoj baštini odnosno dostupnost putem pametne kartice i mobilne aplikacije.
U Gradu Korčuli predviđena je obnova vrlo vrijednog kulturnog dobra, palače Ismaeli-Gabrielis u kojoj je smješten Muzej grada Korčule, u Dubrovačkom primorju projektom je predviđena obnova župne kuće u kojoj će se uspostaviti Zavičajna kuća Dubrovačkog primorja, u Smokvici će se izgraditi Muzej zlata i srebra Smokvice, a na Mljetu obnoviti Austrijski put i uspostaviti tematska staza Babinog polja.
Kao partner na projektu sudjeluje i Korčulanska razvojna agencija KORA, koja će provesti istraživanje o životu u staroj gradskoj jezgri Korčule te potencijalima njezinog razvoja, a po završenom istraživanju predviđeno je i izdavanje knjige na ovu temu. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku zadužen je za komponentu aktivnosti koja se odnosi na istraživanje s ciljem stvaranja novog turističkog proizvoda te kasniju provedbu edukacija za dionike u turizmu. Hrvatski restauratorski zavod kroz projekt će opremiti laboratorij za konzervatorsko-restauratorska istraživanja u ljetnikovca Stay te provesti istraživanja na kulturnim dobrima uključenim u projekt. Uspostavom znanstvenog laboratorija specijaliziranog za istraživanja koja prethode radovima obnove umjetnine, stvorit će se preduvjeti za daljnji razvoj konzervatorsko-restauratorske djelatnosti koja je baza za očuvanje kulturne baštine.
Za komponentu promocije projektnih rezultata, odnosno nove turističke ponude nastale kao rezultat projektnih aktivnosti, zadužena je Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, koja će projekt predstaviti na turističkim sajmovima u Londonu, Parizu i Berlinu. Budući da je riječ o integriranom projektu temeljenom na obnovi kulturne baštine, u projekt su, kao partneri, uključeni i privatni poduzetnici – Obrt za restauriranje namještaja Depolo iz Korčule te putnička agencija Dominium travel iz Dubrovnika.

Budući turistički proizvod, koji će nastati kroz ovaj projekt, brendirat će se pod imenom ''Putevima prošlosti / Historical Trails'

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost KORA-e.

 

 

 

Galerija

RURALNA POUČNA, KULTURNO-ETNOGRAFSKA ATRAKCIJA RURALNA POUČNA, KULTURNO-ETNOGRAFSKA ATRAKCIJA

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više