Promocija mjera za zapošljavanje mladih kroz Garancije za mlade

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava predstavit će mjere za poticanje zapošljavanja mladih u 11 gradova diljem Hrvatske. Zainteresirani poslodavci i nezaposlene osobe na predstavljanjima mogu saznati novosti vezane uz mjere aktivne politike zapošljavanja koje se provode u sklopu Garancije za mlade, informacije o fiskalnim olakšicama koje poslodavci mogu koristiti prilikom zapošljavanja mladih osoba, a tom prilikom bit će predstavljena i nova Internet stranica.
Internet stranica Garancije za mlade bit će središnji informativni portal na kojem će poslodavci i mlade osobe moći brzo pristupiti svim informacijama vezanim uz mogućnosti obrazovanja, rada i zapošljavanja i o ostalim mogućnostima podrške koja im je dostupna prilikom odabira karijere ili ulaska na tržište rada.

Zbog ograničenog kapaciteta dvorana, molimo Vas da se za sudjelovanje prijavite putem linka:
 
Raspored predavanja:
· Zagreb – 28. studenoga 2014. u 11:00 sati – Hrvatska udruga  poslodavca, Radnička cesta 52, 1. kat
· Varaždin – 01. prosinca 2014. u 10:00 sati – Županijska komora Varaždin, P. Preradovića 17/II
· Pula – 03. prosinca 2014. u 11:30 sati – Županijska komora Pula, Carrarina 5
· Rijeka – 03. prosinca 2014. u 15:00 sati – Županijska komora Rijeka, Bulevar oslobođenja 23
· Dubrovnik – 05. prosinca 2014. u 10:00 sati – Hotel Adria, Radnička 46
· Osijek – 09. prosinca 2014. u 10:00 sati – Županijska komora Osijek, Europske avenije 13
· Slavonski brod – 09. prosinca 2014. u 14:00 sati – Županijska komora Slavonski Brod, Matije Mesića 9
· Zadar – 16. prosinca 2014. u 10:00 sati – Županijska komora Zadar, Špire Brusine 16
· Gospić – 16. prosinca 2014. u 14:00 sati – Kulturno informativni centar Gospić, Budačka 12
· Split – 19. prosinca 2014. u 10:00 sati – Županijska komora Split, Ante Trumbića 4
· Šibenik – 19. prosinca 2014. u 14:00 sati – Gradska knjižnica „Juraj Šišgorić“, Poljana M.Tita 6

Galerija

Promocija mjera za zapošljavanje mladih kroz Garancije za mlade

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više