Projekt „Tour de CroActive – Korčula“

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) u suradnji s Ministarstvom turizma i nizom dionika pokretač je nacionalnog strateškog projekta Tour de CroActive (TdC) - Inovativni aktivni turizam u službi integralnog razvoja Republike Hrvatske i ostvarenja ciljeva Europa 2020-Strategija za pametan, održiv i uključiv razvoj cijelog teritorija Republike.

Cikloturizam je jedan od vidova turizma koji je na globalnom turističkom tržištu posljednjih nekoliko godina u stalnom porastu, te ga sve više destinacija uključuje u svoju ponudu. Važnost razvoja ove grane turizma kao i potreba razvoja infrastrukture prepoznata je i na nacionalnoj razini. Iz navedenih razloga mjerodavna ministarstva blagonaklono gledaju na ovakve projekte.

Ideja za projekt „Tour de CroActive – Korčula“ (TdC-K) nastala je kao rezultat prepoznatih potreba i mogućnost razvoja otoka Korčule kao destinacije cjelogodišnjeg aktivnog turizma. Inicijalna ideja jest da kulturno-povijesne atrakcije (lokaliteti) otoka Korčule budu okosnica cjelogodišnjeg kulturnog, ali i aktivnog turizma, ali uz visoku razinu kvalitete i sigurnosti. Istovremeno bi se primjereno uredili i zaštitili i sami kulturno povijesni sadržaji, te stvorili zajednički alati za bolje korištenje, prezentaciju, turističku valorizaciju i brendiranje otoka Korčule. Staze smisleno dotiču ili prolaze uz kulturnu i povijesnu baštinu koja se sve više valorizira i vrednuje u ponudi otoka. Projektom se planira izraditi prava i ujednačena pješačka i biciklistička infrastruktura, što podrazumijeva ujednačene standardizirane staze, zajednički objedinjenu kartu cijelog otoka te ostale jedinstvene materijale, čime bi zaokružili turistički proizvod.

Nakon inicijalne prezentacije TdC-a u Vela Luci 8. veljače 2016, kroz niz sastanaka s predstavnicima JLS-a pojašnjene su buduće aktivnosti u pripremi i provedbi projekta TdC-K.  HGSS-u su od strane JLS-a upućena pisma namjere o budućoj suradnji i sudjelovanju na projektu TdC-K. Određene su kontakt osobe za svaku jedinicu lokalne samouprave te je formiran tim koji će raditi na pripremi projekta.

U smokvici je 27. travnja 2016. održan sastanak na kojem su prisustvovali Ranko Milić (CEDRA, suradnik HGSS-a) i Frano Vlašić (koordinator TdC-K), planinar i član HGSS-a Rikardo Korunić iz Smokvice, te predstavnici lokalnih turističkih zajednica, odnosno jedinica lokalne samouprave: Martina Marelić (TZO Smokvica), Barbara Mirošević (općina Vela Luka),  Maja Šeparović (TZO Blato), Anamarija Granić (KORA d.o.o.), Ivica Martinović (KORA d.o.o.) i Ante Šestanović (TZO Lumbarda).

Koristeći sigurne karte HGSS-a kao podlogu, napravio se odličan temelj za osmišljavanje temeljne i popratne infrastrukture. Radilo se na osmišljavanju buduće mreže pješačkih i biciklističkih staza, istaknut je niz relevantnih točaka interesa za sadržaje aktivnog i pustolovnog turizma, predloženo je mnoštvo budućih sadržaja i načina uključivanja lokalne zajednice (udruge, OPG-ovi, seoska domaćinstva, gospodarstvenici) u projektne aktivnosti.

Dogovoren je daljnji rad na prikupljanju informacija s terena i na razradi iznesenih prijedloga, te se ovim putem pozivaju svi građani koji imaju prijedlog atraktivne pješačke ili biciklističke staze da se jave agenciji KORA d.o.o.

 

Galerija

Projekt „Tour de CroActive – Korčula“

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više