Program podrške 2020 s rokom 2. 9. 2020.

Zaklada "Kultura nova" je 16. lipnja 2020. godine u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata.

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena udrugama i umjetničkim organizacijama u području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa/projekata u 2021. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2021., 2022. te 2023. godini.

Zaklada u okviru Programa podrške 2020 raspisuje javne pozive u sedam programskih područja:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. te e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku. Rok za podnošenje prijava je 2. rujna 2020., 16 h.

https://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2020-rok-2-9-2020

Galerija

Program podrške 2020 s rokom 2. 9. 2020.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više