PREDSTAVLJANJE NOVOODOBRENOG PROJEKTA - OPERA II

Predstavljanje projekta i prvi partnerski sastanak novoodobrenog projekta "Razvoj i promocija Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije - OPERA II" održao se jučer, 28. lipnja 2018 godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Adria na kojem je sudjelovala direktorica Anamarija Granić.


Riječ je novoodbrenom projektu na kojemu je KORA d.o.o. partner, koji za cilj ima doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s potrebama i strateškim prioritetima DNŽ. Uzevši u obzir regionalne i lokalne različitosti te različite potrebe lokalnih tržišta rada, vidljivo je da politike na nacionalnoj razini mogu samo dijelom odgovoriti na sve potrebe te je stoga potrebno poticati i razvijati lokalne inicijative u zapošljavanju i upravljanju tržištem rada.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u tu je svrhu osnovano Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala (PVTR) koje djeluje od 2011 godine a čine ga predstavnici sva tri sektora: javnog, privatnog i nevladinog. Tijekom rada je uočena potreba za profesionalizacijom tehničkog tajništva u svrhu učinkovitijeg funkcioniranja PVTR- a i provedbe strateških ciljeva Županijske strategije RLJP.

S tim ciljem je proveden projekt OPERA (Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II), u sklopu kojeg su podignuti kapaciteti za izradu nove strategije RLJP članova PVTRa i zaposlen je tehnički tajnik.

Nažalost, po završetku projekta nisu postojale mogućnosti za daljnje financiranje rada tehničkog tajnika te je koordinacija i učinkovito funkcioniranje PVTR-a narušena. Uočen je manjak kapaciteta članova PVTR za provedbu i monitoring ostvarenja ciljeva, prioriteta i mjera županijske strategije RLJP, nedostatak formalnog legitimiteta i svijesti o ulozi PVTR-a utječe na motivaciju članova za sudjelovanjem u koordinaciji i radu istog te nedostatak bolje komunikacija članova PVTR-a što uzrokuje neučinkovito korištenje sredstava ESF-a i ostvarivanja strateških prioriteta SRLJP.
 

Tijekom provođenja mjere samozapošljavanje u sklopu APZ-a uočeno je da nezaposlene osobe, posebno pripadnici ranjivih skupina pokazuju nedostatak konkretnih znanja o poduzetništvu te dolazi do velikog broja zahtjeva za povratom sredstava (50%) odobrenih poticaja mora djelomično ili u potpunosti vratiti sredstva). Jedan od strateških ciljeva RLJP DNŽ je poticanje STEM obrazovanja u ranom djetinjstvu. Od 1361 učenika SŠ u DNŽ samo je 174 uključeno u programe tehničkog ili prirodoslovno-matematičkog smjera. Takva ciljana aktivnost prof. usmjeravanja nije do sada bila organizirana u HZZu.
 

Kako bi se ostvarila vizija Dubrovačko-neretvanske županije (konkurentno i inovativno gospodarstvo s visokom razinom zaposlenosti i socijalne kohezije) Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije će provođenjem projektnih aktivnosti ostvariti sljedeće rezultate:
 

- Razvijena i provedena nova prilagođena usluga profesionalnog usmjeravanja PVTR-a prema osnovnim i srednjim školama DNŽ

- Poboljšan sustav poticanja poduzetništva za ranjive skupine na tržištu rada Dubrovačko neretvanske

- Uspostavljen ROM (Result Oriented Monitoring System) sustav za monitoring provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala DNŽ;

- Uspostavljen inovativni model analize tržišta rada za ciljnu skupinu dugotrajno nezaposlenih mladih i izrađen akcijski plan;

- Ojačani kapaciteti PVTR-a za provedbu i monitoring;

- Ojačani kapaciteti dionika u DNŽ za korištenje sredstava ESFa;

- Izrađena nova Strategija razvoja ljudskih potencijala DNŽ -2020-2024;

- Poboljšana vidljivost PVTR-a u lokalnoj zajednici.

 

KORA d.o.o. će provoditi radionice poticanja poduzetništva za pripadnike ranjivih skupina na tržištu rada, na tri lokacije: Blato, Vela Luka i Korčula.

 

Izvor: dura.hr

Galerija

PREDSTAVLJANJE NOVOODOBRENOG PROJEKTA - OPERA II

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više