Predstavljanje direktive EU o paket aranžmanima: Ulazak turizma u digitalno doba

Ključne odredbe nove Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. godine o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima te razlike i novine u odnosu na trenutno važeću direktivu, predstavio je u utorak 02.02.2016. godine u HGK u organizaciji Sektora za turizam HGK voditelj izrade teksta Direktive Robert Mathiak iz Europske komisije.

Nova Direktiva za cilj ima, s obzirom na razvoj toga tržišta, proširiti postojeću zaštitu tradicionalnih paket aranžmana koju su uspostavili organizatori putovanja ili putničke agencije kako bi se njome obuhvatili paket aranžmani koji se kombiniraju na zahtjev potrošača. „Putovanje u paket aranžmanima” odnosi se na kombinacije usluga putovanja koje najčešće uključuju prijevoz, hotel i neke druge usluge, poput najma automobila.

Nova direktiva predstavlja službeni ulazak turizma u digitalno doba obuhvaćanjem online kanala prodaje i netradicionalnih paket aranžmana koje klijenti slažu sami birajući elemente svog putovanja.

Postojeća pravila o putovanjima u paket aranžmanima, Direktiva 90/314, donesena je još 1990. godine kada internet nije postojao te utvrđuje niz prava potrošača u odnosu na putovanja u paket aranžmanima. No, od njenog donošenja znatno se promijenilo tržište usluga putovanja. „Internet je, uz tradicionalne distribucijske lance, postao sve važniji kanal putem kojega se usluge putovanja nude i prodaju. Usluge putovanja ne kombiniraju se samo u obliku tradicionalnih unaprijed utvrđenih paket aranžmana, nego se često kombiniraju tako da se prilagode kupcu, a mnoge od tih kombinacija nalaze se u “sivoj zoni” ili nisu jasno obuhvaćene starom direktivom”, objasnio je Mathiak te dodao da oko 23 posto turista danas kupuje tradicionalne paket aranžmane birajući ih iz brošura putničkih agencija, a isto toliko njih se odlučuje za netradicionalne pakete odabirom i vlastitom kombinacijom usluga za putovanje stoga potrošači nisu sigurni u kojoj su mjeri zaštićeni ako nešto pođe po zlu, a trgovcima nisu jasne njihove odgovornosti. 

Kako bi se to promijenilo te olakšalo i osiguralo sigurnost kako potrošačima tako i trgovcima usluga predložena nova Direktiva, modernizacijom pravila, omogućila bi da 120 milijuna korisnika odmora koji kupuju prilagođene pakete imaju ista prava kao korisnici odmora koji kupuju unaprijed pripremljena putovanja. Tom direktivom također bi se uvela prijeko potrebna pravna jasnoća i sigurnost za poduzeća.   

Predloženi zakon primjenjivao bi se na tri različite vrste putovanja u paket aranžmanima:

  • “prethodno utvrđene pakete” – unaprijed pripremljena putovanja koja nudi organizator putovanja te koja se sastoje od najmanje dva elementa: prijevoza, hotela ili drugih usluga, poput najma automobila 
  • “prilagođene pakete” – potrošač ih slobodno osmišljava te kupuje u jednom poduzeću, putem interneta ili bez upotrebe interneta  
  • “potpomognute putne aranžmane” – kombinacije usluga putovanja koje prodaje putnički agent putem interneta ili u poslovnici u svojstvu posrednika koji ih prodaje kao zasebne usluge u zasebnim transakcijama, na primjer kada potrošač plaća putne karte, ali mora otići na drugu internetsku stranicu kako bi unajmio automobil na odredištu 

Nova Direktiva objavljena je 11. prosinca 2015. u Službenom listu EU, a države članice EU dužne su uskladiti nacionalna zakonodavstva s odredbama Direktive do 1.siječnja 2018. godine. Njezina primjena počinje od 1. srpnja 2018. godine.

Na skupu su dodijeljena i priznanja najboljim putničkim agencijama u 19. akciji “Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 2015″. Prvo je mjesto osvojila putnička agencija Gulliver Travel d.o.o., drugo je pripalo putničkoj agenciji Katarina Line d.o.o., a treće su mjesto podijelili Kompas Zagreb d.d. i Uniline d.o.o.

Dodatne informacije o novoj Direktivi možete pronaći na stranicama HGK-e  te na stranicama Vijeće EU-a

Galerija

 Predstavljanje direktive EU o paket aranžmanima: Ulazak turizma u digitalno doba

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više