Praksa u Bruxellesu

Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija DUNEA pozivaju mlade s područja naše županije da se prijave za praksu u Bruxellesu. Prijave su otvorene do 6. listopada 2015. Sve potrebne informacije i linkovi mogu se pronaći na stranicama DUNEA-e, DNŽ i Ureda u Bruxellesu, kao i na internet stranici www.ybbregions.eu.org

Mladima je pružena prilika prijave za:

  1. EUROPSKU VOLONTERSKU SLUŽBU u kojoj će se mladi korisnici pridružiti uredima predstavništava njihovih regija u Bruxellesu na period od 13 tjedana. Surađivati će međusobno, kao i sa osobljem iz regija, te se baviti aktivnostima i inicijativama od javnog interesa koji se odnose na sudjelovanje u regionalnim aktivnostima i političkom procesu donošenja odluka u Europskoj uniji, te za
  2. TRANSNACIONALNU RAZMJENU MLADIH u kojoj će mladi korisnici biti pozvani na dvotjedni boravak u Bruxellesu tijekom kojeg će posjetiti glavne EU institucije te se susresti sa dužnosnicima i zaposlenicima, u međusobnoj interakciji sa osobljem u uredima svake od regija koja sudjeluje u projektu, a koji rade na aktivnostima i inicijativama od javnog interesa koji se odnose na sudjelovanje u donošenju regionalnih mjera kao i procesu donošenja političkih odluka u Europskoj Uniji. 

UVJETI ZA PRAVO PRIJAVE:

- biti u dobi od 18 do 30 godina, za Europsku volontersku službu, i od 18 do 25 godina, za Transnacionalnu razmjenu mladih.

- biti rođen, boraviti ili pohađati studij na obrazovnoj instituciji, uključujući sveučilišta u jednom od gradova regija ( Abruzzo, Dubrovnik-Neretva, Lubuskie i Prešov ) 

 

Zainteresirani se trebaju prvo registrirati na službenoj stranici http://www.ybbregions.eu.org/index.php/hr/ i popuniti sve tražene podatke jer će se pozivi za sudjelovanje slati prema iskazanom interesu.

Naime, Dubrovačko-neretvanska županija partner je u projektu ''Regije u Bruxellesu za mlade'', koji je nastao u suradnji s regijom Abruzzo (Italija), Lubuskim vojvodstvom (Poljska) i Prešovskim krajem (Slovačka), odobren i sufinanciran od strane Europske Komisije kao dio programa “Mladi na djelu”. Projekt je, s hrvatske strane, pripremala Regionalna razvojna agencija DUNEA.

Svim odabranim kandidatima kroz projekt će se financirati avionska karta, hrana, osiguranje, javni prijevoz i smještaj u Bruxellesu. Samo za volontere koji volontiraju (sudjeluju u medunarodnom projektu) u nekoj od zemalja Europske unije će biti osiguran i džeparac.

 

Ovdje možete pronaći više informacija.

 

Galerija

Praksa u Bruxellesu

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više