Potpora mjerama informiranja koje se odnose na kohezijsku politiku EU-a

Europska komisija objavila je novi poziv Potpora mjerama informiranja koje se odnose na kohezijsku politiku EU-a. U okviru ovog poziva Europska komisija želi odabrati potencijalne korisnike za provođenje niza mjera informiranja koje će sufinancirati EU.

Glavni je cilj poduprijeti sastavljanje i širenje informacija i sadržaja povezanih s kohezijskom politikom EU-a.

Predviđene su dvije glavne aktivnosti:

- podupiranje medija i drugih prihvatljivih subjekata u sastavljanju i širenju informacija i sadržaja povezanih s kohezijskom politikom EU-a (vidjeti „prihvatljive podnositelje”)

- promicanje kohezijske politike EU-a na sveučilištima i u drugim obrazovnim ustanovama.

U prijedlozima treba prikazati i ocijeniti ulogu kohezijske politike u ostvarivanju komisijinih političkih prioriteta te u pristupanju sadašnjim i budućim pitanjima važnima za EU, države članice, regije i lokalne dionike.

Prihvatljivi podnositelji su medijske organizacije/novinske agencije (televizija, radio, tisak, internetski mediji, novi mediji, kombinacije različitih medija), neprofitne organizacije, sveučilišta i obrazovne ustanove, istraživački centri i skupine za strateška promišljanja, udruženja od europskog interesa, privatni subjekti, javna tijela (nacionalna, regionalna i lokalna).

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju mjera informiranja u okviru ovog poziva procjenjuje se na 4.800 000 EUR, dok pojedinačni iznos bespovratnih sredstava iznosi najmanje 70.000 EUR, a najviše 300.000 EUR. Bespovratna sredstva EU-a isplaćuju se kao nadoknada u iznosu od najviše 80% stvarnih troškova aktivnosti koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti.

Rok za podnošenje prijava je 10. prosinca 2019. godine.

Obrasce za prijavu i dodatne informacije o pozivu na podnošenje prijedloga možete naći u uputama za podnositelje na poveznici.

Galerija

Potpora mjerama informiranja koje se odnose na kohezijsku politiku EU-a

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više