Poslijediplomski studij

U drugoj polovici rujna započet će interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Priprema i provedba EU projekata" koji će izvoditi Pravni, Ekonomski, Građevinski i Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose, istaknuto je u srijedu na predstavljanju studija u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu.
 
Cilj studija je obrazovati i osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu te učinkovitu i djelotvornu provedbu razvojnih projekata i strategija financiranih sredstvima EU, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora.

Na studiju će se obrazovati i osposobljavati zaposlenici iz gospodarstva, tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih poduzeća, konzultanti te nezaposleni visokoobrazovani građani koji će pohađanjem studija izgraditi svoje kompetencije te na tržištu rada postati konkurentnija radna snaga.

Članak preuzet sa stranice www.strukturnifondovi.hr

Galerija

Poslijediplomski studij

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više