Objavljeni prvi natječaji iz Programa Poduzetnički impuls 2015

Objavljeni su natječaji:
 • Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike
 • Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti
 • Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Cjelokupni tekst natječaja možete vidjeti na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta.

 

1. Poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike otvoren je od 30.03.2015. do iskorištenja sredstava (ali najkasnije do 13.11.2015.). Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima te fizičkim osobama.

Prihvatljive aktivnosti su:

 •  obrazovanje u 2014. i 2015. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08  LINK OVDJE)
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2014. i 2015. godini.

 

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.
Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova nastalih u 2014. i 2015. godini za:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti (max 1.200,00 kuna), 
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti (max. 3.200,00 kuna), 
 • Polaganje majstorskog ispita (max 2.600,00 kuna), 
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita (max 5.400,00 kuna), 
 • Prekvalifikaciju (stvarni troškovi školarine), 
 • Polaganje pomoćničkog ispita (max 1.200,00 kuna), 
 • Izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (stvarni troškovi)

 

2. Poziv Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti otvoren je od 30.03.2015. do 13.04.2015. Davatelj potpore je HAMAG-BICRO.

Prihvatljivi korisnici su Mikro poduzetnici:

 • čiji su ukupni prihvatljivi troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine (za obveznike poreza na dobit dugotrajna imovina evidentirana u GFI-u za 2014. godinu, a kod obveznika poreza na dohodak u popisu dugotrajne imovine za 2014. godinu), osim za poduzetnike početnike
 • koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za područja:
 • E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša), Odjeljak 36-39
 • Skupina 45.2 (Održavanje i popravak motornih vozila)
 • Područje I (Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane), osim Skupine 56.3 (Djelatnosti pripreme i usluživanja pića) iz Odjeljka 56
 • J (Informacije i komunikacije)
 • N (Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti)
 • P (Obrazovanje)
 • Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi)
 • S (Ostale uslužne djelatnosti)

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
 2. Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
 3. Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa (uključuje i trošak osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja)
 
DODATNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, max. do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):
 1. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave
 2. Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 3. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 4. Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 5. Marketinške aktivnosti
 6. Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

Iznos potpore je od 30.000,00 kn do 200.000,00 kn.

 

3. Poziv Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije otvoren je od 30.03.2015. do 13.04.2015. 

Mikro i mala poduzeća:

 • koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za područje:
 • C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti
 2. Ulaganje  u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta
 3. Ulaganje u  ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju
 4. Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
 
 
DODATNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, max. do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):
 1. Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju - nabava opreme za mikro elektrane koje koriste obnovljive izvore energije i visoko učinkovitu kogeneraciju električne snage do 10 KW (proizvodnja električne energije) i termičke snage do 30 KW (proizvodnja topline)
 2. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave
 3. Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 4. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 5. Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 6. Marketinške aktivnosti
 7. Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

 

Može se dodijeliti potpora od 50.000,00 kn do 400.000,00 kn. Za Podnositelje prijava koji su mikro poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 75% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga. Za Podnositelje prijava koji su mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 50% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

 

Program poduzetničkog impulsa 2015. sastoji se od 3 programska područja. Prvo programsko područje uključuje mikro i malo poduzetništvo i obrt, istraživanje i razvoj te poduzetničko okruženje. Drugo programsko područje uključuje Operativni program Konkurentnost i kohezija dok Treće programsko područje uključuje aktivnosti za lakši pristup financiranju.

Cijeli Program Poduzetničkog impulsa možete vidjeti OVDJE.

 

 

Galerija

Objavljeni prvi natječaji iz Programa Poduzetnički impuls 2015

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više