Objavljeni 5. LAG natječaj TO 1.1.4. i 6. LAG natječaj TO 1.1.1.

Lokalna akcijska grupa objavila 26. lipnja 2020. dva natječaja temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za razdoblje 2014. - 2020. (objava na 49. sjednici Upravnog odbora LAG-a):

Natječajna dokumentacija i obrasci: https://bit.ly/2YInxva

Natječajna dokumentacija i obrasci: https://bit.ly/3gaPQIa

Prijave projekata za oba natječaja podnose se od 13. srpnja 2020. do 13. kolovoza 2020. preporučenom pošiljkom na adresu LAG-a.

http://lag5.hr/

Galerija

Objavljeni 5. LAG natječaj TO 1.1.4. i 6. LAG natječaj TO 1.1.1.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više