Objavljen javni poziv Ministarstva poljoprivrede za financiranje održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

Predmet Javnog poziva je financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi podnositelj prijave na ovaj Javni poziv je
- mali šumoposjednik u skladu s člankom 14. stavkom 3. Zakona o šumama (,,Narodne novine”, br. 68/18, 115/18, 98/19,32/20, 145/20 i 101/23) koji ima šumu i/ili šumsko zemljište na području katastarske općine u kojoj se cesta nalazi i
- udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijave je 29. prosinca 2023. godine.

Dodatne informacije vezane za pripremu i podnošenje prijave na ovaj Javni poziv mogu se zatražiti isključivo u pisanom obliku na e-adresu: privatne.sume@mps.hr

  • Javni poziv s navedenim uvjetima za prijavu te prihvatljivim i neprihvatljivim ulaganjima možete pronaći na poveznici.

Galerija

Objavljen javni poziv Ministarstva poljoprivrede za financiranje održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više