Obavijest o natječaju energetske obnove obiteljskih kuća

Prema Indikativnom godišnjem planu Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020, objava Javnog poziva se planira za kraj 2017., točnije 29.12.

Objava PDP-a ovisi o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. kojom će se omogućiti da korisnik sredstava EFRR bude fizička osoba.

A) Prihvatljive aktivnosti:
- energetski pregled i energetski certifikat prije i nakon obnove
- upravljanje projektom i administracija
- vidljivost projekata i promidžba
- podrška korisnicima
B) Prihvatljive aktivnosti:
- provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,horizontalne mjere
- stručni nadzor građenja

Indikativni iznos bespovratnih sredstava: od 20.000,00 do 200.000,00 HRK.

Za pravovremene informacije o objavi Natječaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća pratite stranice KORA-e.

 

Galerija

Obavijest o natječaju energetske obnove obiteljskih kuća

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više