Nove klupe u gradu Korčuli!

Odobrena sredstva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja utrošila su se za nabavu novih klupa i modula kontejnera za smeće.

KORA d.o.o. je u suradnji s Gradom Korčulom napisala projekt poboljšanja komunalnog standarda Grada Korčule te prijavila na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja gdje je, od preko 700 zahtjeva gradova i općina, odobreno njih 232. Gradu Korčuli su odobrena sredstva u iznosu od 100.000,00 HRK.

 

 

 

Galerija

Nove klupe u gradu Korčuli! Nove klupe u gradu Korčuli!

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više