NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RADNICA ZA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA

U sklopu Projekta ”Zaželi – program zapošljavanja žena” kojeg provodi LAG 5, objavljen je Natječaj za radno mjesto radnica za pomoć starijim osobama (broj traženih radnica je 5).

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
– molba za posao,
– preslika osobne iskaznice,
– preslika dokaza o završenoj školi,
– potvrda izdana od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Natječaja),
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– vlastoručno ispunjene i potpisane: Izjavu o pristanku na osposobljavanje i Izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka.

Uvjeti: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na:
– starije od 50 godina,
– žene s invaliditetom,
– žrtve trgovanja ljudima,
– žrtve obiteljskog nasilja,
– azilantice,
– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
– liječene ovisnice o drogama,
– povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
– pripadnice romske nacionalne manjine,
– beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do četvrtka, 12. rujna 2019. godine preporučenom poštom ili osobno na adresu:
Lokalna akcijska grupa „LAG 5“
Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98
20250 Orebić
S naznakom: „Natječaj za posao – radnica za pomoć starijim osobama“

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti usmenom razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja usmenog razgovora biti će obaviješteni telefonskim putem te putem mrežnih stranica www.lag5.hr.
Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem e-maila: ured@lag5.hr.

 

Više o Natječaju možete pročitati na poveznici.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više