Natječaj za obnovu ustanova za obrazovanje

Objavljen je otvoreni poziv za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Referentna oznaka poziva je 4c1.2. a nadležno tijelo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 50.000.000,00 kuna (iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).

Najniži iznos bespovratnih sredstava po jednom projektu je 30.000 kn, a najviši 5.000.000,00 kn. Iznos sufinanciranja koji može postići Grad Korčula je 70% (za III. skupinu jedinica lokalne samouprave)

Cilj Poziva je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:
1. Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova
2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova
3. Javne ustanove - vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: postupak dodjele) može istovremeno podnijeti više projektnih prijedloga. Broj pojedinih dodjela bespovratnih sredstava koje mogu biti dodijeljene jednom Prijavitelju nije ograničen.

Na natječaj se mogu prijaviti samo postojeće zgrade. Postojeća zgrada je ona koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i svaka druga koja je posebnim zakonom s njom izjednačena te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njenu zakonitost.

Nakon završetka projekta, godišnje uštede energije za grijanje/hlađenje moraju iznositi minimalno 20%. Zgrade moraju imati riješene imovinsko-pravne odnose, glavni projekt energetske obnove zgrade ne stariji od 1. srpnja 2013. godine, ishodovane dozvole i suglasnosti te izvještaj o energetskom pregledu zgrade.

Za više informacija o najtečaju kliknite OVDJE.

 

 

Galerija

Natječaj za obnovu ustanova za obrazovanje

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više