Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da se uključe u kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za sljedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, molimo sve zainteresirane strane da se popunjavanjem upitnika uključe u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo, ali i ruralni prostor općenito.

Predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima, između ostalog i vezanih uz ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, odnosno stvaranja gospodarstva otpornijeg na posljedice kriznih situacija.
 
Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem  Google obrasca

<a class="outlink" data-cke-saved-href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvEuEc1hZAtKgL3dX3ba3j_R0M--oCqXIpDWvPKMiPR0cx_w/viewform" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvEuEc1hZAtKgL3dX3ba3j_R0M--oCqXIpDWvPKMiPR0cx_w/viewform" style="color: rgb(66, 66, 66); background-image: url(" ..="" img="" icon_outlink.png");="" background-position:="" right="" center;="" background-size:="" initial;="" background-repeat:="" no-repeat;="" background-attachment:="" background-origin:="" background-clip:="" padding-right:="" 20px;="" font-family:="" "lucida="" grande",="" sans="" unicode",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;"="">Rok za predaju je 30. rujna 2020. godine. 

Ministarstvo poljoprivrede

 

Galerija

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da se uključe u kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više