Javni poziv za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu.
Na Javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području DNŽ čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba u sportu.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu DNŽ za sufinanciranje javnih potreba sporta u 2020. godini je 2.100.000 kn. Putem ovog javnog poziva sportskim udrugama će se dodijeliti iznos od 56.000 kn i to:
  • za provedbu aktivnosti do 20.000 kn
  • za manifestacije od značaja za županiju do 36.000 kn
Rok za podnošenje prijava je 2. studenog 2020. godine u 13 sati.
Javni poziv kao i potrebnu dokumentaciju možete pronaći poveznici.

Galerija

Javni poziv za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više