Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu

Ministarstvo Kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim i multimedijalnim programima koji nastoje povezati čitanje s drugim područjima društvenog djelovanja.

Prihvatljive su aktivnosti poticanja čitanja i razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju; stvaranje angažirane čitateljske publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju; omogućivanje pristupa čitateljskim programima u prometno slabije povezanim područjima, povečanje sudjelovanja u programima poticanja čitanja ranjivih skupina; povećanje vidljivosti važnosti čitanja u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s čitateljskom publikom putem digitalnih sadržaja; istraživanja, razmjena znanja, aktivnosti vezane uz edukaciju, čitateljske navike te ulogu čitanja u društvu; osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj programa poticanja čitanja te povezivanje sa sličnim domaćim i/ili inozemnim i međunarodnim inicijativama; osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s književnim djelima; poticanje književnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove čitateljske publike.

Pravo podnošenja prijava temeljem ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Javni poziv otvoren je od 26. veljače do 26. ožujka 2021. godine.

Prijave se podnose na online obrascu br. 35 (e-prijavnici) – naziva Prijavnica za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu. E-prijavnica je dostupna na https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.

Javni poziv kao i Upute za prijavitelje dostupni su na poveznici.

Ministarstvo kulture i medija

Galerija

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više