Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje kontinuirano otvoren Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

Javni poziv usmjeren je na poduzetnike, ali i druge dionike iz Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim definiranima u okviru Planova za industrijsku tranziciju.

Iskazom interesa svaki dionik postaje dijelom strateškog foruma ključnih dionika okupljenih u okviru pojedinog lanca vrijednosti te na taj način sudjeluje u kreaciji javnih politika za industrijsku tranziciju doprinoseći jačanju konkurentnosti regije. Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti (RLV) omogućuje dionicima da na vrijeme budu informirani o mogućnostima financiranja i otvorenim javnim pozivima kako bi uspješno koristili EU sredstva.

Nastavak zajedničkih aktivnosti, Ministarstvo planira kroz izdavanje jasnih smjernica i informiranje mapiranih dionika o mogućnostima financiranja u okviru procesa industrijske tranzicije kroz radionice i konferencije.

Više pronađite na službenoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

JAVNI POZIV – Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti JADRANSKE HRVATSKE

 

Galerija

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više