Fond sufinancira prijevoz otpada s otoka na otok/kopno

S ciljem poticanja odvojenog prikupljanja otpada i uspostave učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom na otocima Fond je objavio poziv za sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno vrijedan 4 milijuna kuna. Davatelj javne usluge može ostvariti sredstva subvencije za povrat dijela troškova prijevoza otpada morskim putem u visini do 60%.

Svrha ovog Javnog poziva je kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom na otocima u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada na otocima.

Sufinanciranje se može odobriti za troškove koji se odnose isključivo na prijevoz otpada morskim putem s otoka na otok/kopno nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i nisu uključeni u cijenu usluge. Prijevoz se odnosi na komunalni otpad, ako nema mogućnosti odlaganja na otoku, biorazgradivi otpad (otpadnog papira i kartona te biootpada) i reciklabilni otpad (otpadna plastika, otpadni metal, otpadno staklo i otpadni tekstil).

Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama 8.7.2020. NN 90/2020 te  je otvoren do iskorištenja sredstava ili do 31. prosinca 2020. godine. Detaljnu dokumentaciju možete pronaći na https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Izvor: https://www.fzoeu.hr/

Galerija

Fond sufinancira prijevoz otpada s otoka na otok/kopno

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više