FLAG Južni Jadran objavio je natječaj za Mjeru 2.2 „Diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)“

Prihvatljivi nositelji projekta su:

  • prema tipu: javnopravno tijelo, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture, udruga u ribarstvu
  • prema kategoriji: mikro, mali ili srednji poduzetnik

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog FLAG natječaja:

  • Nabava i/ili opremanje montažnih objekata za maloprodaju ribe i školjkaša te ostalih proizvoda ribarstva i akvakulture
  • Promidžbene aktivnosti

Prijave projekata podnose se od 20. siječnja 2021. do 20. veljače 2021. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje., a informacije o FLAG natječaju možete zatražiti na mail adresu: natjecajjuznijadranflag@gmail.com

Galerija

FLAG Južni Jadran objavio je natječaj za Mjeru 2.2 „Diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)“

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više