EUROPE DIRECT DNŽ

Informacijski centar EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije kojeg vodi Regionalna agencija DUNEA započeo je s radom.

EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije će proaktivno i kontinuirano surađivati s građanima kako bi se proširio osjećaj odgovornosti za europski projekt, te će pružati potporu u neposrednom protoku informacija vezanih za mogućnosti i prednosti koje su na raspolaganju građanima država članica EU-a.

Organiziranjem aktivnosti informiranja i uključivanjem građana omogućit će se da aktivno, sudjelujući u europskom demokratskom procesu, donose utemeljene odluke o budućnosti EU. Također, upoznat će ih s koristima koje imaju od EU u svakodnevnom životu. Uključivanje i informiranje građana obavlja se putem online kanala, organizacijom raznih radionica, prezentacija u školama i manifestacija te kroz dijaloge. U 2021. godini naglasak je na EU prioritetima „Europski zeleni plan“ i „Europa spremna za digitalno doba“.

Centar Europe Direct-a Dubrovačko-neretvanske županije je u gradu Opuzenu, a s radom je započeo 1. svibnja 2021. godine. Partneri u provedbi aktivnosti centra su Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen i Erasmus Student Network Dubrovnik (ESN).

 Više na http://www.edirectdnz.eu/o-nama/

Galerija

EUROPE DIRECT DNŽ

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više