Edukacija o menadžmentu volontera

U Centru civilnog društva u Korčuli će se održati Edukacijski ciklus o  menadžmentu volontera u sklopu projekta „Znanjem do uspjeha: mikro akcije za makro utjecaj u lokalnoj zajednici“ koji provode Udruga za promicanje informatike i sporta „Enter“ i udruga za razvoj civilnog društva „Bonsai“ . S obzirom da je uključivanje volontera u rad organizacija civilnog društva i ustanova sve češće, sve su veći i zahtjevi za kvalitetnu provedbu volonterskih aktivnosti kao i za usklađivanje s postojećim propisima, prvenstveno Zakonom o volonterstvu.

 

Cilj edukacije je razviti sposobnosti - znanje, vještine i stavove - sudionika radionica kako bi uveli, ili unaprijedili volonterske programe u svojim organizacijama (uvođenje volonterskog programa, pozivanje, uključivanje, educiranje, praćenje i motiviranje volontera). Prednosti uključivanja volontera u rad Vaših organizacija su: povećana količina i kvaliteta pruženih usluga, veća otvorenost i bolji utjecaj na zajednicu, veće zadovoljstvo korisnika te kvalitetniji rad same organizacije.

Edukacija će se provesti tijekom dva dvodnevna bloka, koji će se održavati prema sljedećem  rasporedu:

I modul: 13. i 14. travnja 2015.  - „Planiranje volonterskog programa, Opis posla volonterskog koordinatora, Opis posla volontera, Regrutacija volontera” od 9 do 17:00

II modul: 27. i 28. travnja 2015.   - „Uključivanje, Podrška i supervizija volontera, Potvrda  o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, Evaluacija volontera i volonterskog programa ” u terminu prema dogovoru s polaznicima

Koristit će se radionički pristup, kojim se omogućava aktivno sudjelovanje polaznika. Po završetku edukacije, sudionici će imati unaprijeđena znanja i vještine potrebne za uspješnu provedbu volonterskog programa u svojim organizacijama, a organizacije u kojima rade će biti spremnije uključivati volontere.

Svi sudionici koji budu ispunjavali uvjete će dobiti potvrdu o završenoj 4-dnevnoj edukaciji za koordinatora volontera. Sudjelovanje u edukaciji je besplatno. Sudionici trebaju redovito sudjelovati na svim danima edukacije.

Molim Vas da prijave šaljete na mail: ured@lag5.hr jer je broj polaznika ograničen. 

 

 

 

Galerija

Edukacija o menadžmentu volontera Edukacija o menadžmentu volontera

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više